top of page

Kjøpe Suboxone 8mg i Norge

Kob Suboxone 8 mg .jpg

100 stk pris 1300kr


200 stk  pris 2400kr


500 stk  pris 5500kr

For å bestille dette produktet, send en e-post til

pluggenapoteck@gmail.com

Buprenorfin er et syntetisk opioid (oripavinderivat) som blant annet benyttes i legemiddelassistert rehabilitering av opiatavhengige (LAR). Buprenorfin er mest kjent under preparatnavnene Suboxone, Subutex, Temgesic og Norspan.

Kjøp Suboxone i Norge

Buprenorfin er en partiell agonist/antagonist til μ- og antagonist til κ-reseptorene i sentralnervesystemet. Medikamentet er langt mer potent enn morfin i lave doser, men i motsetning til for fullagonister som morfin og heroin oppnås ved økende dose raskt en maksimaleffekt som ligger lavere. Blant annet hemmes respirasjonen i langt mindre grad, noe som minsker risikoen for overdoser. Brukere av andre opioider kan på grunn av de antagonistiske egenskapene oppleve akutt abstinens dersom buprenorfin tas uten avrusning på forhånd. Buprenorfin er som alle opioider sterkt vanedannende.

Effekten ved opioid vedlikeholdsbehandling tilskrives blant annet langsomt reversibel binding til μ-reseptorene og lang halveringstid, noe som over en lang periode reduserer den misbrukende pasientens stoffbehov.

Kjøp Suboxone online

bottom of page