top of page

Köp Valium (Diazepam) 10mg

Köp läkemedel online

Kob valium i Danmark-10mg.jpg

Köp Valium (Diazepam) 10mg

100 piller pris 1400 kr

200 piller pris 2800kr

300 piller pris 4200kr

För att beställa denna produkt, skicka ett mail till

pluggenapoteck@gmail.com

Köp receptbelagda läkemedel online

 

Köp Valium Diazepam 10 mg online i Sverige

Den diazepam Lyssna är en drog från familjen bensodiazepiner . Det har ångestdämpande , lugnande , antikonvulsiva och även hypnotiska egenskaper . Men på grund av dess starka effekter av kvarvarande sömnighet nästa morgon används det mindre och mindre som ett hypnotiskt medel på kliniken [ 4 ] . Liksom alla molekyler som tillhör bensodiazepinfamiljen, har diazepam också muskelavslappnande och amnesiegenskaper .. Diazepam är särskilt användbart vid behandling av kramper och epilepsi . Det är ett valfritt läkemedel för dess snabba metabolism såväl som för dess muskelavslappnande egenskaper, liksom andra bensodiazepiner som tetrazepam (Myolastan, återkallad från den europeiska marknaden i juli 2013). Marknadsförs 1963 under varumärket Valium Listen av Hoffmann-La Roche- laboratorierna , det är den andra bensodiazepinen som dyker upp på läkemedelsmarknaden efter klordiazepoxid (Librium) 1960 .


Köp Valium Diazepam utan recept i Sverige

 

Denna metabolism är beroende av många isozymer av cytokrom P450 , vilket möjliggör demetylering och hydroxylering . Varje molekyl som har en verkan på aktiviteten eller nivåerna av ett eller flera av dessa enzymer kommer därför sannolikt att verka på metaboliseringen av diazepam och därför på dess plasmakoncentrationer och dess metaboliter och utsätta patienten för en potentiell överdos, minskad effektivitet av behandlingen. Således förstärker vit grapefruktjuice , en hämmare av CYP3A4 , de psykotropa effekterna av diazepam [ 7 ] och utsätter en risk för överdosering.


Hur man köper Valium 10 mg i Sverige

Köp receptbelagd medicin online

bottom of page