top of page

Köpa Adderall 20 mg i Sverige

Köp receptbelagd medicin online

Adderall 20xr.jpg

Köpa Adderall 20 mg i Sverige

100 stk pris 1118kr


200 stk pris 2010kr


300 stk pris 2700Kr

För att beställa denna produkt, skicka ett mail till

pluggenapoteck@gmail.com

Köp Adderall i Sverige

Adderall är det farmaceutiska handelsnamnet för en psykostimulerande eller sympatikomimetisk amin som består av en kombination av fyra amfetaminsalter .

 

Adderall tablett

Adderall används huvudsakligen vid behandling av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och narkolepsi och är i allmänhet effektiv vid behandling av symtom. Adderall biverkningar varierar från person till person, men inkluderar oftast sömnlöshet, xerostomia och aptitlöshet. Risken för att utveckla beroende är försumbar när Adderall används som en del av ett recept vid relativt låga dagliga doser, såsom de som används för behandling av ADHD  ; olaglig användning av produkten medför en mycket högre risk för allvarliga biverkningar: högt blodtryck , psykos,panikattack,takykardi .

Detta läkemedel används regelbundet i en rondell av amerikanska studenter för att öka deras resonemang och memorering färdigheter [ 1 ] . Det hjälper också att koncentrera sig (vi börjar prata om dopning) i e-sporttävlingar 

 


Köp Adderall online utan recept

Hur man använder Adderall

 

Läs läkemedelsguiden från din apotekspersonal innan du börjar ta amfetamin / dextroamfetamin och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ta detta läkemedel genom munnen med eller utan mat enligt din läkare, vanligtvis 1 till 3 gånger om dagen. Den första dosen tas vanligtvis när du vaknar på morgonen. Om fler doser ordineras, ta dem enligt anvisningarna från din läkare, vanligtvis med 4-6 timmars mellanrum. Att ta detta läkemedel sent på dagen kan orsaka sömnsvårigheter (sömnlöshet).

Köp Adderall online i Sverige

Dosen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. Din läkare kan justera din dos för att hitta den dos som är bäst för dig. Följ din läkares instruktioner noggrant.

Använd detta läkemedel regelbundet för att få ut mesta möjliga av det. För att hjälpa dig att komma ihåg, ta det vid samma tidpunkt (er) varje dag.

Under behandlingen kan din läkare ibland rekommendera att du stoppar medicinen under en kort tid för att se om det finns några förändringar i ditt beteende och om medicinen fortfarande behövs.

Om du plötsligt slutar använda detta läkemedel kan du ha abstinenssymptom (såsom svår trötthet, sömnproblem, mentala / humörförändringar som depression). För att förhindra utsättning kan din läkare sänka din dos långsamt. Återkallande är mer troligt om du har använt detta läkemedel under lång tid eller i höga doser. Tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om du avbryter behandlingen.

 

 

Köp läkemedel online

bottom of page